Etiquetas

domingo, 28 de junio de 2015

Parlament de Catalunya- Comparecencia sobre Buenaventura, caso transnacional catalana Grup TCB

Comissió d'Acció Exterior, Unió Europea i Cooperació. 26/06/2015 - sessió ordinària

Ordenació del debat


Benvinguda i ordenació del debat


Compareixença d'Alexánder López Maya, senador de la Cambra de Representants del Congrés de la República de Colòmbia, davant la Comissió d'Acció Exterior, Unió Europea i Cooperació per a informar sobre la situació dels drets humans a Buenaventura (Colòmbia) (Exp: 357-01376/10)
Intervinent: López Maya, Alexánder (Senador) | Cambra de representants del Congrés de la República de Colòmbia


Compareixença d'Héctor Epalza, bisbe de Buenaventura (Colòmbia), davant la Comissió d'Acció Exterior, Unió Europea i Cooperació per a informar sobre la situació dels drets humans a Buenaventura (Exp: 357-01375/10)
Intervinent: Epalza , Héctor (Diòcesis de Buenaventura (Colòmbia)) | Diòcesis de Buenaventura (Colòmbia)


Compareixença d'una representació de la Taula Catalana per la Pau i els Drets Humans a Colòmbia davant la Comissió d'Acció Exterior, Unió Europea i Cooperació per a presentar l'informe que ha elaborat aquesta entitat i informar sobre la situació dels drets humans a Buenaventura (Colòmbia) (Exp: 357-01374/10)
Intervinent: Albarello , Michela (Presidenta) | Taula Catalana per la Pau i els Drets Humans a Colómbia


Intervenció.
Punts tractats conjuntament
Intervinent: Il·lm. Sr. Jordi Solé i Ferrando (Membre) | Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya


Intervenció.
Punts tractats conjuntament
Intervinent: I. Sra. Núria Segú Ferré (Membre) | Grup Parlamentari Socialista


Intervenció.
Punts tractats conjuntament
Intervinent: I. Sr. Jordi Roca Mas (Membre) | Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya


Intervenció.
Punts tractats conjuntament
Intervinent: I. Sra. Sara Vilà Galan (Membre) | Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa


Intervenció.
Punts tractats conjuntament
Intervinent: I. Sra. Anna Solé i Ramos (Membre) | Grup Parlamentari de Convergència i Unió


Resposta.
Compareixença d'Alexánder López Maya, senador de la Cambra de Representants del Congrés de la República de Colòmbia, davant la Comissió d'Acció Exterior, Unió Europea i Cooperació per a informar sobre la situació dels drets humans a Buenaventura (Colòmbia) (Exp: 357-01376/10)
Intervinent: López Maya, Alexánder (Senador) | Cambra de representants del Congrés de la República de Colòmbia


Resposta.
Compareixença d'Héctor Epalza, bisbe de Buenaventura (Colòmbia), davant la Comissió d'Acció Exterior, Unió Europea i Cooperació per a informar sobre la situació dels drets humans a Buenaventura (Exp: 357-01375/10)
Intervinent: Epalza , Héctor (Diòcesis de Buenaventura (Colòmbia)) | Diòcesis de Buenaventura (Colòmbia)


Resposta.
Compareixença d'Héctor Epalza, bisbe de Buenaventura (Colòmbia), davant la Comissió d'Acció Exterior, Unió Europea i Cooperació per a informar sobre la situació dels drets humans a Buenaventura (Exp: 357-01375/10)
Intervinent: Albarello , Michela (Presidenta) | Taula Catalana per la Pau i els Drets Humans a Colómbia


Agraïments.
Punts tractats conjuntament
Intervinent: I. Sra. Anna Figueras i Ibàñez (Membre) | Grup Parlamentari de Convergència i Unió


S'aixeca la sessió.
Ordenació del debat.
Intervinent: I. Sra. Anna Figueras i Ibàñez (Membre) | Grup Parlamentari de Convergència i Unió

No hay comentarios:

Publicar un comentario